marcelina1607

123 teksty – auto­rem jest mar­ce­lina1607.

Nie cze­kaj na wza­jem­ność, te­lefon i róże
Gdy Ciebie nie chcą - nie piszcz, nie szlochaj.
Naj­ważniej­sze prze­cież, że Ty ko­goś kochasz.
Czy wiesz że łzy się śmieją kiedy są za duże?

Jan Twardowski 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 września 2014, 21:15

Jakże słod­ka to tęskno­ta, gdy wiem, że myślisz o mnie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 maja 2014, 21:42

Dziś Two­je imię to tyl­ko na­pis na kubku 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 kwietnia 2014, 22:05

Dob­rze się zas­tanów, za­nim nic nie powiesz 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 marca 2014, 15:33

Zas­ta­nawiasz się cza­sem co myśli o To­bie Twój pies, gdy pat­rzy na Ciebie za­myślo­nym psim wzro­kiem ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2014, 22:32

Zaan­gażuj się w to, co da­je Ci ra­dość, roz­nieca pasję i prag­nienia. Ob­serwuj marze­nia, które wte­dy pow­staną, to one są Twoim dro­gow­ska­zem do miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 marca 2014, 16:00

herbata

Chętnie na­piłabym się z Tobą herbaty
Gdy­byś mnie tak zap­ro­sił ..
na jedną
na trzy
na milion.

Każde­go ran­ka. Z cytryną 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 marca 2014, 01:09

Gdy­by nakręci­li film z moich marzeń, cały byłby o Tobie 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 marca 2014, 23:41

Jes­teś moim nieup­ragnionym pragnieniem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2014, 07:24

Gdy­by można było cofnąć czas, ludzie mówi­liby: "szko­da, że można cofnąć czas" 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 marca 2014, 22:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2016, 20:15marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

21 stycznia 2016, 20:12marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 stycznia 2016, 22:31marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

15 stycznia 2016, 22:33marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 stycznia 2016, 14:50marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

15 stycznia 2016, 12:20marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 stycznia 2016, 18:53marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 stycznia 2016, 18:09marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 stycznia 2016, 12:39marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

9 stycznia 2016, 20:09marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia